Organizátoři Akce


Partneři Akce


Další odkazy

2009

Podpora Městské nemocnice v Hustopečích z ročníku 2009.

Z prvního ročníku masopustu bylo celkem nasbíráno z prodeje památných skleniček a dobrovolného příspěvku na plévku  9.000 Kč.

Tento peněžní dar byl po skončení akce předán do rukou paní ředitelky Městské nemocnice v Hustopečích, paní RNDr. Blance Zemanové.  Nemocnice využila tuto pomoc na nákup nového EKG.

Konáním akce podporujeme naše vinaře.