Organizátoři Akce


Partneři Akce


Další odkazy

2011


2011

Podpora Městské nemocnice v Hustopečích z ročníku 2011.

Jelikož výtěžek z prodeje skleniček, dobrovolného vstupného a dobročinné aukce byl věnován již tradičně hustopečské nemocnici, byla jedním z čestných hostů masopustu i ředitelka hustopečské nemocnice paní RNDr. Blanka Zemanová, která neskrývala nadšení z atmosféry masopustu i celkové věnované částky v hodnotě 53.475 Kč. Za darované finance bylo pořízeno vybavení do gastroentologické ordinace MUDr. Moravy.

Konáním akce podporujeme naše vinaře.