Organizátoři Akce


Partneři Akce


Další odkazy

2013


2013

Výtěžek z Hustopečského Masopustu putuje sportovcům

Stejně jako každý rok, i tento věnují pořadatelské společnosti Hustopečského masopustu na Turhandlích jeho výtěžek na dobročinné účely. Tentokrát poputuje 20 000,- Kč, což je pouze část z celkového výtěžku, na podporu mladých hustopečských atletů. „Chceme podporovat mladé lidi v Hustopečích a pomáhat v nich rozvíjet lásku ke sportu, protože nám není lhostejné, jak tráví svůj volný čas. Oni jsou naše budoucnost a záleží nám na nich“, řekli jednatelé společností M.S.QUATRO a Rustikal, kteří Masopust v Hustopečích již pátým rokem pořádají.  Sportovní klub Atletika Hustopeče, na jehož podporu je výtěžek určen, vznikl v roce 2011 a sdružuje mladé sportovce – atlety z Hustopečí a okolí. V současné době má SK Atletika Hustopeče pět tréninkových skupin, do kterých jsou atleti zařazováni jednak podle věku, ale také podle výkonnosti. Tři  skupiny trénují v Hustopečích a dvě v Dolních Věstonicích. Nejstarší atleti dojíždí alespoň jednou týdně na stadion v Břeclavi.

Další část výtěžku v celkové hodnotě 13 000,- Kč putovala na podporu mladých badmintonistů a karatistů v Hustopečích. Věříme, že tím, že umožňujeme mladým lidem trávit svůj čas a energii smysluplnými aktivitami, přispíváme alespoň malým dílem k jejich lepší budoucnosti a tím i lepší budoucnosti celé společnosti.

Konáním akce podporujeme naše vinaře.