Organizátoři Akce


Partneři Akce


Další odkazy

2014

Výtěžek z Masopustu 2014 opět potěšil a putoval na podporu mladých hustopečských atletů. Ti na svou činnost dostali 15 000 Kč. Další prostředky ve výši 7 500 Kč putovaly na podporu plaveckého klubu v Hustopečích, jejichž svěřenci dosahují skvělých výsledků na republikové úrovni. Atletům i plavcům přejeme do jejich sportovní budoucnosti mnoho zdaru a sil!

Konáním akce podporujeme naše vinaře.