Organizátoři Akce


Partneři Akce


Další odkazy

2015

Výtěžek z Masopustu 2015 opět potěšil a putoval na podporu mladých hustopečských atletů. Ti na svou činnost dostali 15 000 Kč. Atletům přejeme do jejich sportovní budoucnosti mnoho zdaru a sil!

Konáním akce podporujeme naše vinaře.