Organizátoři Akce


Partneři Akce


Další odkazy

2016

V roce 2016 jsme částkou 17.250 Kč podpořili Svaz tělesně postižených v Hustopečích. Místní spolek finanční dar využije na počítačové kurzy pro své členy.

poděkování - STP Hustopeče

Konáním akce podporujeme naše vinaře.