Organizátoři Akce


Partneři Akce


Další odkazy

2017

V roce 2017 jsme částkou 15.600 Kč podpořili Svaz tělesně postižených v Hustopečích. Místní spolek finanční dar využije na počítačové kurzy pro své členy.

poděkování - STP Hustopeče

Konáním akce podporujeme naše vinaře.